Skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2022./2023.m.g. Atvērt

Skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022.m.g. Atvērt

Skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021.m.g. Atvērt

Skola īsteno pamatizglītības programmu 21011111, kas ir akreditēta līdz 2026. gada 4. maijam.

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums Atvērt