“Nākotne ir atkarīga no tā, ko dari šodien.”

/Mahatma Gandhi/

Viens no Rīgas Iļģuciema pamatskolas stūrakmeņiem ir karjeras izglītība. Lai gan projekts Nr. S.A.M.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ir noslēdzies, šis darbības virziens tiek saglabāts.

Pedagogs – karjeras konsultants: konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu individuālās karjeras plānošanā.

Piedāvājam:

  • Individuālās karjeras konsultācijas
  • Draugu karjeras konsultācijas
  • Ģimenes karjeras konsultācija (skolēns kopā ar vecāku/iem)

Karjeras konsultācijās:

  • Pašizpētes uzdevumi
  • Dažādas vizualizēšanas metodes
  • CV, motivācijas vēstules rakstīšanas treniņš
  • Komunikācijas treniņš – gatavošanās pārrunām
  • Testi sevis izzināšanai – interešu, profesionālās piemērotības, personības izpētei
  • Dažādu informācijas resursu izmantošanas iespējas sevis, izglītības, darba tirgus izpētei
  • Individuālā karjeras plāna izveide

Pieteikšanās uz karjeras konsultācijām, iepriekš rakstot Zeltītei Liepiņai e-klasē vai e-pastā zliepina@edu.riga.lv

Bezmaksas karjeras konsultācijas pieejamas arī:

Nodarbinātības valsts aģentūrā https://www.nva.gov.lv/lv/karjeras-konsultacijas

Latvijas universitātes Karjeras centrā https://www.karjera.lu.lv/skoleniem-un-skolu-pedagogiem/individualas-karjeras-konsultacijas/

Rīgas Stradiņa universitātes karjeras centrā https://www.rsu.lv/karjeras-centrs-piedava

Rīgas Tehniskās universitātes karjeras centrā https://www.rtu.lv/lv/studentuserviss/karjeras-centrs-ssc/karjeras-atbalsts/toposajiem-studentiem-2