Izglītības programmas nosaukums   Izglītības programmas kods  
Pamatizglītības programma  21011111