Ēdināšanas grafiku nosaka skola, laicīgi informējot ēdinātāju par izmaiņām.

Ēdnīcas telpās vecāki un nepiederošas personas netiek ielaisti (izņēmums – līgumu slēgšana).

Brokastis

Brokastis nav pieejamas.

Pusdienas

11.00 – 11.30    ēd 1. – 3. klases.

11.50 – 12.20     ēd 4. – 9. klases.

Vairāk info ŠEIT (uzklikšķini!)

Līgums parakstīšanai ar e-parakstu pieejams šeit.

Brīvpusdienu nodrošināšana

Launags

Laiks: plkst. 13:50

Cena: EUR 1,50

Launags tiek porcionēts.

Norēķinu kārtība par launagiem:

Līdz pirmdienas rītam plkst. 9.00 (ieskaitot) veikt pārskaitījumu par launagu uz norēķinu kontu :

          AS Swedbank,

          LV92HABA0551045546942,

          Pilnsabiedrība MMCA

un atsūtīt SMS atbildīgai personai Dainai 28890890 bērna vārdu, uzvārdu, klasi un laika periodu par kuru tiek maksāts.