Godātie vecāki! 

Aicinām 1.-9. klašu skolēnu vecākus š.g. 21. novembrī 29. novembrī plkst. 18.00 uz vecāku kopsapulci tiešsaistē: pieslēgšanās saite pieejama e-klases sadaļā “skolas jaunumi”

Darba kārtībā:

  • skolas darba aktualitātes (direktore I.Tauriņa; dir.vietn. 1.-3.kl. jomā A.Staģe, dir.vietn. 4.-6.kl. jomā A.Tukiša, dir.vietn. IT jomā Š.E.Pole);
  • audzināšanas darba un skolēnu pašpārvaldes aktualitātes;
  • projekti Rīgas Iļģuciema pamatskolā (dir.vietn. S.Āboliņa; skolas psihologs I.Leitholde-Lejstrauta);
  • izmaiņas vērtēšanas kārtībā 2022./23. un 2023./24.m.g. (dir.vietn. S.Āboliņa);
  • iekšējās kārtības noteikumi un skolēnu drošība (direktore I.Tauriņa);
  • digitālo mācību līdzekļu nodrošinājums (dir.vietn. IT jomā Š.E.Pole);
  • dažādi jautājumi.

Informācija par 9. klašu eksāmeniem, to norisi sekos atsevišķā sapulcē

Ja ir kādi jautājumi adresēti skolas vadībai, lūdzu tos iesūtīt šeit: https://forms.office.com/e/H2RE1jEj8U līdz 17.novembra plkst. 17.00! Sapulcē aktualizēsim jautājumus, kas saistīti ar vispārējo skolas darbību un mācību gada aktualitātēm. Jautājumus, kas saistīti ar konkrētiem kādas klases vai skolēnu jautājumiem aicinām risināt individuāli! 

Uz tikšanos sapulcē!