Šī gada pavasarī norisinājās 12. klašu skolēnu eksāmenu sesija. Liels prieks pēc rezultātu saņemšanas secināt, ka mūsu skolēnu rezultāti visos eksāmenos ir augstāki kā Rīgas Kurzemes rajona skolās un valstī kopumā. Liels paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un pašiem jauniešiem par neatlaidību, centību un atbildību mācību procesā!

CE rezultāti salīdzinājumā ar Rīgas Kurzemes rajonu un valsti
Dati no: VPIS, 13.07.2022.