Līdz ar tehnoloģiju attīstību un pakalpojumu pieejamību pieaudzis arī dažādu ierīču pielietojums ikdienā. Tās izmanto ne tikai pieaugušie darbā un brīvajā laikā, bet arī bērni – saziņai, izklaidei, kā arī mācībām. Arvien vairāk laika pavadot ar mobilajām ierīcēm, bērni ne tikai attīsta radošumu un iztēli, bet arī ir pakļauti riskam iegūt dažādas veselības problēmas. Tādēļ Veselības inspekcijas izveidotā starpnozaru darba grupa ir izstrādājusi “Rekomendācijas drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem”.

Jau no mazotnes ir svarīgi mācīt bērniem atbildīgi rīkoties ar modernajām tehnoloģijām, pārrunājot gan daudzos ieguvumus no tām, gan iespējamos riskus. Būtiska ir jēgpilna laika pavadīšana, lietojot modernās tehnoloģijas, piemēram, lai skatītos izglītojošus video vai kopā ar bērniem spēlētu videospēles, kā arī, lai atbildētu uz bērnu jautājumiem, izskaidrotu atbildes, tādējādi veicinot kādas tēmas apgūšanu.

Ierīču lietošanas ilgumu un robežas mazākiem bērniem nosaka vecāki, kuri uzrauga, lai norunātos noteikumus ievērotu visi ģimenes locekļi. Lai gan šādi ierobežojumi ir laba ideja, eksperti brīdina, ka vecākiem nevajadzētu uzskatīt, ka moderno tehnoloģiju izmantošana pēc būtības ir kaitīga. Izvirzot tehnoloģiju izmantošanas noteikumus, ir nepieciešams ņemt vērā kontekstu, jo, piemēram, video tērzēšana ar vecvecākiem atšķiras no videospēļu spēlēšanas. Tāpat ir svarīgi sekot līdzi ekrānlaikam (laiks, kas pavadīts, skatoties ekrānus – televizoru, datoru, mobilās ierīces), kuru bērns patērē izglītības iestādes doto uzdevumu izpildei. Ja vecāki uzskata, ka tas regulāri ir nesamērīgi ilgs, šis jautājums steidzami jāpārrunā ar izglītības iestādi.

Bērniem ir jāatgādina, ka televīzijas skatīšanās un aktivitātes tiešsaistē ir tikai viena no iespējām, kā pavadīt laiku, tāpēc ir nepieciešams akcentēt citas iespējas, kā var izklaidēties, mudinot bērnu brīvo laiku pavadīt fiziski aktīvi. Vecāki ir labs paraugs saviem bērniem, tāpēc ir nepieciešams ikdienā pavērot savus moderno tehnoloģiju lietošanas paradumus un rādīt labu piemēru, izslēdzot televizoru, kas nereti fonā darbojas visu dienu, tā vietā ieslēdzot mūziku.

Ja bērns sasniedzis vecumu, kas atļauj lietot sociālos tīklus, jāatgādina par virtuālās identitātes veidošanas ietekmi un riskiem. Jāpanāk, lai bērns saprastu un respektētu savas un citu personu, tai skaitā ģimenes locekļu, tiesības uz privātumu, kā arī jāmāca bērniem neatbildēt uz nevēlamiem svešinieku ziņojumiem un jānoskaidro, vai viņi ir saņēmuši šādas ziņas, izklāstot rīcību šādās situācijās.

Avots: Aiga Nulle, LV portāls

Droša un nekaitīga moderno tehnoloģiju lietošana bērniem