Projekts darbojās 2019./2020. m.g.


Iedvesmas pasākums “Komandas spēks”

26. februārī direktore Iveta Tauriņa un direktores vietniece Guna Pudule piedalījās British Council un RIIMC kopprojekta “Darīt kopā” iedvesmas pasākumā “Komandas spēks”. Ieklausījāmies ne tikai Jolantas Jērānes iedvesmas stāstā par labu komandu, bet arī strādājām darbnīcās, kurās mācījāmies apzināt savas stiprās puses, domājām par pieredzējuša darbinieka izaicinājumiem, pareizu pienākumu deleģēšanu un to, ko un kā mācīties no savas un citu pieredzes.

Projekts tuvojas noslēgumam, atlikušas vēl pēdējās atskaites un sagatavošanās darbs noslēguma konferencei aprīlī. Bet arī pēc projekta mums ir ieceres turpmākai sadarbībai ar Rīgas 54. vidusskolu.

Projekta koordinatore Guna Pudule


Sadarbības projektā “Vienā laivā” kopā ar Rīgas 54.vidusskolu iepazīstam Masļeņicas tradīcijas

25.un 27.februārī mūsu skolas 9.klašu skolēni viesojās Rīgas 54.vidusskolā, lai iepazītos ar Masļeņicas tradīcijām.

25. februārī katrs skolēns krāsoja savu rotaļlietu, bet 27. februārī kopā ar Rīgas 54.vidusskolas folkloras ansambli “Birjuļki” dziedāja, dejoja, spēlēja spēles un ēda pankūkas. Pasākumi notika British Council un RIIMC kopprojekta “Darīt kopā” ietvaros.

Paldies Rīgas 54.vidusskolai par viesmīlību!

Projekta koordinatore Guna Pudule 


Informatīvais pasākums par tālākās izglītības, karjeras ceļa izvēli un veidošanu

 Šī gada 12.februārī British Council un RIIMC kopprojekta “Darīt kopā” ietvaros pie mums ciemos bija atnākuši Rīgas 54.vidusskolas 9.klašu skolēni kopā ar saviem vecākiem. Skolēnu dome (Danija Līva Kaune, Gustavs Ziemelis, Raitis Riters) pastāstīja viesiem par skolu un piedāvāja nelielu ekskursiju pa skolas kabinetiem, kuros vēlā vakara stundā vēl aktīvi strādāja skolotāji. Direktores vietniece izglītības jomā Guna Pudule un pedagogs-karjeras konsultants Zeltīte Liepiņa rosināja vecākus kopā ar saviem bērniem aizdomāties par tālāko izglītības un karjeras ceļu, kopā veicot praktiskas aktivitātes. Paldies visiem, kas atnāca! Paldies tiem, kas iesaistījās pasākuma tapšanā!

Lūk, Rīgas 54.vidusskolas vecāku un skolēnu atziņas:

“Ļoti interesanti uzdevumi. Ir pārdomas par bērna īpašībām, ir jautājumi pārrunām ar dēlu. Liels paldies!”
“Interesanta ekskursija pa skolu. Kabineti ir aprīkoti ar tehnoloģijām. Paldies!”
“Draudzīga skola.”
“Šajā skolā man patika lielais ārpusstundu nodarbību klāsts, kabinetu noformējums un viesmīlība.”
“Skola patika, īpaši telefonu nodošana kastītēs pirms stundas. Var redzēt, ka skolēni un skolotāji ir vienoti. Paldies!”
“Visvairāk man patika apskatīt kabinetus, bet vēl patika zīmēt savu karjeras ceļu.”
“Skola ļoti laba, skolotāji ļoti laipni, skolēni ar prieku stāsta par to, kas viņiem patīk.”
“Draudzīga skola.”
“Patika attieksme, kāda valda starp skolotājiem un skolēniem. Interesanti bija iepazīt skolas dzīvi.”
“Mājīga skola, laba atmosfēra, interesantas aktivitātes. Atslēgas vārdi – “attiecību uzlabošana (bērns-vecāks)””
“Prieks redzēt atsaucīgus priekšmetu skolotājus.”
“Jums var uzticēt mūsu bērnus. Skola izskatās draudzīga bērniem, jūs domājat ne tikai par mācībām, bet arī par brīvā laika organizēšanu, tas ir ļoti svarīgi mūsu dzīvē, lai bērns, atnākot mājās, nedomātu tikai par datoriem.”
“Seminārs pagāja draudzīgā atmosfērā. Ieraudzīju un iepazinu skolu – skaistas klases, daudz interešu izglītības pulciņu.”
“Šis seminārs palīdzēja man un manai mammai izlemt, ko tālāk darīt, un saprast, ko gribu.” 

Projekta koordinatore Guna Pudule


Ķīmija kopā ar Rīgas 54.vidusskolas skolēniem

Šī gada 4.decembrī notika RIIMC un British Council kopprojekta Iļģuciema vidusskolas un Rīgas 54.vidusskolas savstarpējā sadarbības projekta “Vienā laivā” otra kopīgā stunda abu skolu 9.klašu skolēniem. Šoreiz tā bija sarežģītā ķīmija. Lai gan uz stundu skolēni kā no vienas, tā otras skolas nāca nedaudz nobijušies (Tā tomēr ir ķīmija!), no stundas skolēni aizgāja ar gandarījuma sajūtu, ka ir iemācījušies kaut ko dzīvei noderīgu par minerāļiem un pesticīdiem. Pēc stundas jautājumi par šo tēmu, ko gribētu vēl noskaidrot, bija ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, kas stundu vēroja. Tātad, stundas tēma bija aktuāla un raisīja skolēnos interesi.

Paldies Iļģuciema vidusskolas skolotājai Dacei Naglei, kas spēja sarežģīto ķīmiju parādīt skolēniem saprotami!

Paldies skolēniem par darbu stundā! Ķīmija kopā ar Rīgas 54.vidusskolas skolēniem

Projekta koordinatore Guna Pudule


Vēsture kopā ar Rīgas 54.vidusskolas skolēniem

 2.decembrī Iļģuciema vidusskolas un Rīgas 54.vidusskolas 9.klases skolēniem bija kopīga vēstures stunda. Stundu par okupāciju 1940.gadā vadīja Rīgas 54.vidusskolas vēstures skolotājs Edgars Tomans, un stundu vēroja 7 abu skolu skolotāji. Šī bija viena no RIIMC un British Council kopprojekta “Darīt kopā”, kurā savstarpēji sadarbojas Iļģuciema vidusskola un Rīgas 54.vidusskola (sadarbības projekts “Vienā laivā”), aktivitātēm, kuras mērķis bija ne tikai skolotājiem praktiski pielietot 21.10.2019. organizētajā abu skolu pieredzes apmaiņas seminārā iegūtās zināšanas par produktīvu mācību stundu, bet arī radīt emocionāli drošu vidi abu skolu skolēnu savstarpējai sapratnei un sadarbībai.

Pēc stundas skolotāji pārrunāja stundā redzēto un paveikto.

Daži secinājumi:Skolēniem patika šī stunda, patika darboties grupā ar kaimiņskolas skolēniem. Iniciatīvu grupu darba organizēšanā uzņēmās gan 54.vidusskolas skolēni, gan arī Iļģuciema vidusskolas skolēni (kā kurā grupā).
Skolēni aktīvi, izskatījās, ka bez kautrēšanās, izteica savu viedokli, spēja to pamatot (kā vienas, tā otras skolas).
Vēstures skolotājam izdevās veiksmīgi ieinteresēt skolēnus stundas tēmā (ļoti interesantas, veiksmīgi atlasītas karikatūras).
Stundai izvēlētie uzdevumi rosināja skolēnus domāt (meklēja notikumiem cēloņus, notikumu sarindošana hronoloģiskā secībā u.c.).

Paldies vēstures skolotājam Edgaram un abu skolu skolēniem par darbu! Paldies Rīgas 54.vidusskolai par viesmīlību! Vēsture kopā ar Rīgas 54.vidusskolas skolēniem

Projekta koordinatore Guna Pudule


 Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svētki kopā ar Rīgas 54.vidusskolas skolēniem

Patriotiskā nedēļa Iļģuciema vidusskolā ir izskanējusi ar vairākiem svinīgiem svētku koncertiem. Šogad šie koncerti bija īpaši, jo pie mums viesojās daudz ciemiņu.

British Council un RIIMC kopprojekta “Darīt kopā” ietvaros mūsu skolas 9.klašu skolēniem un Rīgas 54.viduskolas 9.klašu skolēniem 15..11.2019. vispirms bija kopīga patriotiskā klases audzināšanas stunda “Man Latvija”. Pēc tās Rīgas 54.vidusskolas skolēni pievienojās šīsdienas ceturtajam svinīgajam svētku koncertam, kurā kopā ar mūsu skolas 5.-12.klašu skolēnu kori dziedāja “Saule, Pērkons, Daugava.”

Prieks par Rīgas 54.vidusskolas 9.klašu skolēniem, kas, neskatoties uz satraukumu, braši dziedāja un kuplināja mūsu skolas kora dziedājumu.

Mēs esam vienoti un spējam labas lietas darīt kopā. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svētki kopā ar Rīgas 54.vidusskolas skolēniem

Projekta koordinatore Guna Pudule


Turpinām darbu projektā “Vienā laivā”

Lai arī skolēniem ir brīvdienas, mūsu skolas skolotāji kopā ar Rīgas 54.vidusskolas skolotājiem šodien (21.10.2019.) cītīgi strādāja. Tika organizēts projekta “Vienā laivā seminārs. Projekta mērķis ir veicināt abu skolu ideju, pieredzes apmaiņu mācību stundu un pasākumu plānošanā, vadīšanā.

Semināra 1.daļā Marija Rimša un Tatjana Muranova iepazīstināja kolēģus ar pieredzi, kas gūta viesojoties Skotijā, Edinburgas skolās. Guna Pudule stāstīja par produktīvu mācību stundu (stundas daļām, dziļās mācīšanās pamatelementiem), par izmērāmu sasniedzamā rezultāta formulēšanu. Savukārt Tatjana Muranova pastāstīja par bilingvālās izglītības specifiku. Un semināra 2.daļā skolotāji mēģināja jau teoriju pielietot praksē, grupās veidojot mācību stundu plānus.


Kā ieguvumus skolotāji min:
“Dažas labas idejas, paņēmieni darbam stundā.”
“Lielāka skaidrība par SR, kā to formulēt.”
“Pārdomāju, kā darboties 12.klasē.”
“Iespaidi, atziņas par citas valsts pieredzi.”
“Pārliecību, ka krievu skolās latviešu valodu māca līdzīgi kā latviešu skolās (spējām vienoties, strādājot grupā).”
“Uzzināju par uzdevumu daudzveidību, kā arī to, cik kreatīvi var interpretēt stundas saturu.”
“Lielāka skaidrība, kā efektīvi plānot stundu.”
“Darbošanās grupā, kolēģu viedokļu uzklausīšana, izvērtēšana, papildināšana sasniedzamā rezultāta noformulēšanā konkrētajai stundai. Paldies!”
“Vienreizējas kolēģu idejas. Reāli, izpildāmi plāni (stundu plāni).”
“Laiks pagāja nemanot! “Pasmadzeņoju!””

Liels paldies visiem par darbu! Turpinām darbu projektā “Vienā laivā”

Projekts “Vienā laivā (uz izaugsmi, viens otru papildinot)” organizēts projekta “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”), ko vada British Council Latvia un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, ietvaros.


Vizīte Edinburgā

Projekts turpinās! Tā ietvaros pirmajā oktobra nedēļā Rīgas 54. vidusskolas un Iļģuciema vidusskolas pārstāves Tatjana Muranova un Marija Rimša kopā ar kolēģiem no citām skolām un izglītības pārvaldēm Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā un Rēzeknē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Edinburgu Skotijā.

Vizītes laikā skolu pārstāvji iepazinās ar Skotijas izglītības sistēmu un to, kā tiek īstenots uz kompetencēm balstītais izglītības standarts Curriculum for Excellence, kas valstī ieviests 2010. gadā. Apmeklējot četras skolas (St Ninian’s Primary School, Shawlands Academy, St David’s High School, Dalkeith school campus), projekta dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kā skolas Skotijā organizē sadarbību ne tikai skolas ietvaros, bet arī pilsētas un valsts līmenī.

Ikviens mājās devās ar jaunām atziņām un idejām par to, kā var organizēt mācību un audzināšanas darbu, kā palīdzēt mūsu skolēniem sasniegt viņu virsotnes, kā organizēt sadarbību visos līmeņos. Nevarēja nepamanīt skotu drosmi atzīt, ka arī viņu skolās un izglītības sistēmā kopumā pastāv dažādas grūtības, bet tā vietā, lai meklētu vainīgo, problēmas tiek risinātas – tiek meklēti paņēmieni un metodes, kā strādāt, lai katram skolēnam būtu iespēja tiekties uz izcilību. Par to arī ir viņu izglītības standarts Curriculum for Excellence.

Mēs noteikti daudz varam mācīties no Skotijas. Šī pieredze lieliski parādīja, kā uz kompetencēm balstītā pieeja var tikt īstenota, kādu domāšanas veidu tā attīsta, kādas sadarbības prasmes tā pilnveido un ko mēs jau tagad varam darīt, lai palīdzētu mūsu skolēniem mācīties. Tomēr jāpiebilst, ka redzētais pierāda, ka pie mums jau daudz kas notiek labi un ir lietas, ko skoti var mācīties arī no mums. Mēs esam ceļa sākumā un tagad – tikai uz priekšu!

Paldies British Council Latvia un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs par iespēju!

Marija Rimša


Uzsākam darbu British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā”

13.-14.augustā mūsu skolas skolotājas Guna Pudule un Marija Rimša piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojekta skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”) 2 dienu ievadseminārā  atpūtas kompleksā “Turbas” Ikšķiles novada Tūrkalnē.

Šajā projektā ar 5 Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu uzaicinājumu piedalās 14 skolu skolotāji no Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Jūrmalas un Ventspils latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus. Mūsu skola sadarbosies ar Rīgas 54.vidusskolu.

Lielais projekta virsmērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā – starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

Kopumā tiks īstenoti 7 projekti, to skaitā arī mūsu skolas un 54.vidusskolas kopprojekts “Vienā laivā (uz izaugsmi un viens otru papildinot)”.

Pirmajā tikšanās reizē galvenā uzmanība tika pievērsta projekta detalizētākai izstrādei. Galvenās tēmas bija pievērstas sadarbības izpratnes jautājumiem un sadarbības prasmju attīstīšanai starp projekta skolām (Inga Pāvula, projekta satura vadītāja), publicitātes aspektiem (Kristīne Tjarve, British Council pārstāvniecības Latvijā komunikācijas vadītāja) un praktiskai projektu plānošanai un vadīšanai (Signe Neimane, projekta vadītāja), kā arī skolu komandas prezentēja savas vizītkartes, iekļaujot informāciju par abām partnerskolām un cilvēkiem, kuri darbosies projektā, atbildot uz jautājumu – kāpēc mums ir svarīgi piedalīties.

Ieskats skolu komandu ieguvumos:

“Negaidījām, ka mums izdosies tik labi sadarboties ne tikai darba grupā, bet arī ar citiem kolēģiem un projekta vadību”. /Rēzekne/

“Sašaurinājām un konkretizējām mērķi, rezultātus, saplānojām iesaistīto cilvēku skaitu, sākām veidot konkrētu aktivitāšu plānu.” /Rēzekne/

“Ieguvām jaunus draugus. Pilnībā visu pārstrādājām.” /Jūrmala/

“Negaidījām, ka projekts tik ļoti aizraus, jaunas iepazīšanās.” /Rīga.

“Ļoti precīza un plānota darba organizācija. pozitīva sadarbība divu dienu garumā.” /Liepāja/

“Precizējām un īsinājām sava projekta mērķi, konkretizējām projekta rezultātus. Gaidas attaisnojās.” /Rīga/

“”Ieslēdzās” realitātes sajūta – tas jādara būs konkrētiem cilvēkiem, jāatrod tam laiks. “Baigais” menedžments!” /Rīga/

Lai mums visiem kopā izdodas!

  

Rakstu sagatavoja Guna Pudule, izmantojot Ingas Dravenieces, projekta “Darīt kopā” vadītājas asistentes, sagatavotā raksta “British Council un RIIMC kopprojekts skolām “Darīt kopā” uzsāk savu ceļu 2019. gada 13. augustā” informāciju (https://riimc.lv/lv/news/british-council-un-riimc-kopprojekts-skolam-darit-kopa-uzsak-savu-celu-2019-gada-13-augusta/943)

https://www.britishcouncil.lv/

https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia