PuMPuRS - atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

      Sākot ar 2018./2019. mācību gadu Iļģuciema vidusskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, ko saīsināti dēvē “PuMPuRS”. Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu motivācijas trūkuma, mācību un uzvedības traucējumu, vecāku nepietiekamas iesaistes, grūtniecības, laulības, neattaisnotu mācību kavējumu, konfliktsituāciju skolā, materiālo apstākļu, veselības problēmu un citu iemeslu dēļ. Vairāk par projektu – http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu.

      Pirmajā dalības semestrī projektā tika iesaistīti 30 Iļģuciema vidusskolas skolēni un 17 mūsu skolas pedagogi, kas līdzās saviem ierastajiem pienākumiem veltīja laiku šo skolēnu atbalstam. 2018./2019. m.g. projekta koordinatore skolā bija Marija Mitenberga, bet kopš 2019./2020. m.g. šos pienākumus pārņēmusi skolas psiholoģe Ieva Leitholde-Lejstrauta.

2020./2021. mācību gadā kopumā projektā piedalījās 39 skolēni, posms 5.-12. klase. Interesanti ir tas, ka pirmajā semestrī skolēnu skaits bija mazāks, nekā otrajā semestrī, kad pārgājām uz pilnīgi attālinātu mācību procesu. Uzsākot pirmo semestri, projektā bija iesaistīti 18 skolēni un 7 skolotāji, kuri sniedza atbalstu latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā. Otrajā semestrī projektā tika iesaistīts 21 skolēns un 5 pedagogi, nedaudz vēlāk pievienojās arī angļu valodas skolotājs, kurš piekrita sniegt atbalstu, kas bija ļoti nepieciešams  9. un 12. klases skolēniem, palīdzot gatavoties eksāmeniem. Gan pirmajā, gan otrajā semestrī vislielākais atbalsts tika sniegts latviešu valodā/literatūrā, palīdzot gatavoties eksāmeniem, VDD , pārbaudes darbiem. 

Kopumā, projektā varētu iesaistīt daudz vairāk skolēnu, diemžēl mums trūkst pedagogu, kas varētu sniegt papildus atbalstu matemātikā, angļu valodā, šie nu ir tie priekšmeti, kuros ir vajadzīgs vislielākais atbalsts visās klašu grupās.

Šis mācību gads bija izaicinājumiem pilns, bet paldies skolotājiem, ka izturēja, neatteica, paldies, par atbalstu, iedrošināšanu, atsaucību un  atbalsta sniegšanu skolēniem. 

Ieva Leitholde-Lejstrauta, projekta PuMPuRS koordinatore Iļģuciema vidusskolā