Deja ir izteiksmes veids, kas cilvēkam palīdz paust savas emocijas, ļauties mūzikai, atbrīvot prātu un izbaudīt dzīvi. Dejā visas ikdienas rūpes tiek noliktas maliņā, nekad nav garlaicīgi – neierobežotas iespējas apgūt ko jaunu, attīstīties, izaicināt sevi.

      MDK “Barjera” aicināti darboties visi skolēni, kas vēlas savu ikdienu saistīt ar deju, turklāt neaprobežojoties ar vienu deju stilu, bet gan apgūstot dažādus mūsdienu dejas izpausmes veidus, t.i., hip-hop, cheer (karsējmeitenes, cēlieni), kā arī apgūstot solo un duetu kompozīciju, dejas akrobātiku, attīstot fizisko izturību un improvizāciju. Kolektīvs piedalās mūsdienu deju kolektīvu skatēs, skolas organizētajos koncertos, kā arī sacensībās (grupās un individuāli).

      Mūsdienu dejas jauniešiem ļauj izpausties radoši, iziet ārpus rāmjiem, uzturēt sportisko un sacensību garu. Kopā attīstām kā emocionālu, tā fizisku izturību. Katrs treniņš ir jauns izaicinājums, kas notiek pozitīvā atmosfērā.

Mūsdienu deju kolektīvs "Barjera"
Mūsdienu deju kolektīvs "Barjera"
Mūsdienu deju kolektīvs "Barjera"