2021./2022.m.g. deviņpadsmit mūsu skolas pedagogi sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru uzsāka dalību ERASMUS+ projektā “Mācīt Būt:  Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā”, kas ir kā turpinājums iepriekš īstenotam projektam “Mācīties būt”, kas noslēdzās 2020. gadā un kura ietvaros tika pievērsta pastiprināta uzmanība skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai.

Tad nu šī projekta, kurā mūsu skolotāji darbosies līdz pat 2023. gadam, mērķis ir izveidot tiešsaistes programmu skolotāju profesionālās labklājības veicināšanai, ievērojot labākās prakses piemērus visās partneru valstīs (Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Austrijā un Slovēnijā). Sadarbībā ar skolām (Latvijā – 5) un skolotājiem tiek veidots programmas saturs, lai mazinātu pedagogu stresu, attīstītu skolotāju sociāli emocionālās prasmes, novērstu izdegšanu un veicinātu sociāli emocionālās mācīšanās nostiprināšanos skolās.

Projekta uzmanības centrā ir pedagogu darba vides psiholoģiskie un sociālie aspekti, kas ir saistīti ar profesionālo labklājību un darba rezultātiem. Šī pieeja atbilst Eiropas izglītības prioritātēm un palīdzēs uzlabot skolu darba un mācību vidi, veicinot izglītības kvalitāti.

Šī mācību gada laikā projekta dalībnieki aprobēja izstrādāto tiešsaistes labklājības kursu, individuāli izmēģinot piedāvātās aktivitātes un pēc tam tās apspriežot fokusgrupā, sniedzot noderīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Katra tikšanās, lai arī tiešsaistē un trīs stundu garumā, vienmēr bija pozitīvu emociju pilna un aizraujoša – atkal un atkal pārliecinājāmies, ka sarunas starp kolēģiem, kas šķietami tieši neskar mācību procesu, ir ļoti nepieciešamas mūsu ikviena labklājībai.

Projektā "Mācīt būt" darbojošie skolotāji
Marija Rimša, projekta koordinatore Iļģuciema vidusskolā