Iļģuciema vidusskola ir viena no celmlaužiem karjeras izglītībā Latvijā, tādēļ arī ļoti aktīvi iesaistījāmies projektā Nr. S.A.M.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

2021./2022. m.g. aktīvs karjeras atbalsta darbs ar skolēniem sākās ar Karjeras nedēļu, kad 7. – 9.klašu klases stundās skolēni strādāja ar aktīvo infografiku “Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!”. Savukārt, 11. – 12.klase piedalījās tiešsaistes diskusijā “Uzklausi, padomā un izlem pats!” Arī 1. – 6.klašu skolēni netika aizmirsti – viņiem datorikas un informātikas stundās bija iespēja izmēģināt spēlīti “Kā kļūt par profesionāli”.

Mazliet neierasti 2020./2021.m.g. skolēni aktīvi tikai iesaistīti nodarbībās tiešsaistes formātā. 4. – 6.klašu skolēni dabas zinību stundās apmeklēja “Getliņi EKO” teritoriju un iepazina tur strādājošo ikdienu un atkritumu šķirošanas un apglabāšanas principus. Savukārt, 9. –12.klases turp devās ķīmijas stundā, pētot šo pašu uzņēmumu no ķīmiķu skatupunkta. Tiešsaistes nodarbības karjeras izglītībā visbiežāk apmeklēja Iļģuciema vidusskolas 11.klase. Izmantojot programmas “Dzīvei gatavs”  un “Enudiena.lv” piedāvājumu, profesionāļu vadībā viņi apguva “Ekonomiku”; “Komunikāciju mūsdienīgā uzņēmumā”; “Finanšu plānošanu” un iepazinās ar Swedbank finanšu pārvaldes vadītājas darbu un izaicinājumus Covid-19 apstākļos. Angļu valodas zināšanas viņi nostiprināja  nodarbībās “Personīgais brendings” un “Līderības koncepcija” I.Gabelaia vadībā. Tiešsaistes nodarbības noslēdz 7.klases ar nodarbību “Karjeras mugursoma: projektu vadītājs”.

Uzsākts aktīvs darbs pie jauno mācību programmu izpētes,  integrējam  karjeras izglītību mācību procesā, kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem meklējam jaunus sadarbības veidus, attālināti vadām integrētas mācību stundas. 

Šajā mācību gadā Iļģuciema vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Zeltīte Liepiņa ieguva sertifikātu individuālo konsultāciju sniegšanai. Šo iespēju gan izmantoja tikai daži 11. klases skolēni, tomēr ceram, ka jaunieši arvien biežāk izteiks vēlēšanos izzināt sevi un savas karjeras ceļa iespējas, kuru patiesībā viņi jau ir uzsākuši līdz ar skolas gaitām.

Individuālās karjeras konsultācijas

Bezmaksas karjeras konsultācijas pieejamas arī:

Nodarbinātības valsts aģentūrā https://www.nva.gov.lv/lv/karjeras-konsultacijas

Latvijas universitātes Karjeras centrā https://www.karjera.lu.lv/skoleniem-un-skolu-pedagogiem/individualas-karjeras-konsultacijas/

Rīgas Stradiņa universitātes karjeras centrā https://www.rsu.lv/karjeras-centrs-piedava

Rīgas Tehniskās universitātes karjeras centrā https://www.rtu.lv/lv/studentuserviss/karjeras-centrs-ssc/karjeras-atbalsts/toposajiem-studentiem-2

Bezmaksas konsultācijas par studiju iespējām ārzemēs

Noderīga informācija plānojot savu karjeru

Nacionālās izglītības iespēju datu bāze http://www.niid.lv/

Profesiju pasaule http://www.profesijupasaule.lv/

Ēnu diena https://enudiena.lv/

Karjeras portāls https://www.prakse.lv/

Valsts izglītības attīstības aģentūras veidotie informatīvie un metodiskie materiāli

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

Četrpadsmit nozaru un nozaru sektoru apraksts, kvalifikāciju struktūras

https://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/nozaru_kvalifikacijas_sistema/?tl_id=12561&tls_id=14912

Karjeras tests http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv

Filmas par karjeras veidošanu:

Zaļais pipars 1 https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

Zaļais pipars 2 https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

Zaļais pipars 3 https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4

Zaļais pipars 4 https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

Zaļais pipars 5 https://www.youtube.com/watch?v=OMTW5ABZku0

Reklāmas rullīši no Latvijas augstskolām

Latvijas universitāte https://www.youtube.com/watch?v=PiS4tkMlJ5A

Rīgas Tehniskā universitāte https://www.youtube.com/watch?v=OIH_C6C3YtY

Latvijas Lauksaimniecības universitāte https://www.youtube.com/watch?v=eHIT0fTcies

Latvijas Jūras akadēmija https://www.youtube.com/watch?v=KfF2qCDIX0M

Latvijas Kultūras akadēmija https://www.youtube.com/user/LKAkademija

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija https://www.youtube.com/watch?v=pZtfOqa9LPA

RISEBA https://www.youtube.com/watch?v=QhLr1cFRA74&t=241s

Ekonomikas un kultūras augstskola https://www.youtube.com/watch?v=EopS4AJF-Dw

Banku augstskola https://www.youtube.com/watch?v=nokHvzXKacM

Biznesa augstskola Turība https://www.youtube.com/watch?v=V3iBQu34yyM

Rīgas Juridiskā augstskola https://www.youtube.com/watch?v=a6AeICLYHXg

Vidzemes augstskola https://www.youtube.com/watch?v=8gg3BD6hzBA

Ventspils augstskola https://www.youtube.com/watch?v=BibgzLFpQO0