“eTwinning” jaunumi Iļģuciema vidusskolā no Polijas

      Uz profesionālās attīstības semināru dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem “eTwinning projektu organizēšana dabaszinātņu priekšmetos un matemātikā” no šī gada 4. līdz 7.oktobrim Varšavā, Polijā, devos kā eTwinning skolu sadarbības tīkla dalībniece, lai gūtu jaunu pieredzi, kā integrēt eTwinning projektus, satikt kolēģus no Eiropas, lai kopīgi uzsāktu mācību saturā integrētus eTwinning sadarbības projektus.
      Seminārā piedalījās skolotāji no 10 Eiropas valstīm (Polija, Armēnija, Čehija, Gruzija, Itālija, Moldova, Slovākija, Slovēnija, Lielbritānija un Latvija). No Latvijas piedalījās Iļģuciema vidusskolas fizikas skolotāja Līga Vabulniece un Valdemārpils vidusskolas matemātikas skolotāja.
      eTwining nav tikai platforma, bet kopiena uzņēmīgiem, radošiem un moderni domājošiem pedagogiem. Tajā ir reģistrēti 60 4787 eTwinning aktīvie lietotāji (skolotāji) no 44 Eiropas valstīm, salīdzinājumā ar 2005.gadu, kad bija septiņi tūkstoši lietotāju. Projekti var būt gan īslaicīgi, gan ilglaicīgi. Var veidot virtuālus sadarbības projektus, piedalīties interešu grupās, vebināros, tiešsaistes kursos dažādos mācību priekšmetos.
      Pieredze darbā ar eTwinning projektiem Polijā un arī citās ES valstīs ir liela. Seminārā bija interesanti uzzināt Polijas, Rumānijas kolēģu realizētās idejas starptautiskajos projektos.
      Darba grupās ģenerējām arī savas idejas starptautisko projektu izveidē, tajā skaitā par 21. gadsimta informācijas tehnoloģiju iespējām.. Apguvām jaunu pieredzi darbā ar eTwinning darba vidi, kas ir individuāla katram projektā iesaistītajam skolotājam. Apguvām prasmes strādāt ar jauniem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkiem un dažādām (Scratch for Arduino, Geogebra) programmām, kas palīdzēs veidot projektu darbu atraktīvāku un saistošāku skolēniem.
      Semināra laikā arī mēs – abas Latvijas skolas – iesaistījāmies katra skola savā projektā. Iļģuciema vidusskola iesaistījās projektā “GI-LMP”, kurā skolēniem būs iespēja attīstīt ģeometrijas elementu apgūšanu izmantojot IT programmas GoogleMap, Geogebra, kā arī izmantot angļu valodas zināšanas. Projekta dalībnieki ir no Latvijas, Moldovas un Polijas.
      Semināra laikā ir iegūta vērtīga pieredze projektu veiksmīgai realizēšanai un arī informācija par moderno tehnoloģiju izmantošanas plašākām iespējām mācību procesā. Nodibināti personīgi kontakti ar citu valstu pārstāvjiem, kas būtiski palīdzēs nākotnes projektu īstenošanā. Pieredzi un informāciju izmantosim, popularizējot eTwinning darbību Latvijā. Pašlaik par šo projektu vērtību un iespējām pietrūkst informācijas skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

eTwining projekts, Semināra dalībnieces tajā skaitā fizikas skolotāja Līga Vabulniece


Semināra dalībniece fizikas skolotāja Līga Vabulniece