Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus 10. klasē!

Kas Tev jādara, lai būtu viens no mums?

1) Iepazīsties ar skolā īstenotajām izglītības programmām (Video):

a) vispārējās vidējās izglītības sporta un veselības programma (skolēniem, kas vēlas studēt fizioterapiju, medicīnu, sporta pedagoģiju, kļūt par sporta treneriem, uztura speciālistiem utt.):

·         padziļinātie kursi: angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, bioloģija;

·         specializētie kursi: sporta spēles, sabiedrības veselība*.

Visus šai programmā apgūstamos mācību priekšmetus un tiem paredzēto stundu skaitu skatīt: šeit

b) vispārējās vidējās izglītības digitālās kultūras un mediju pedagoģijas programma (skolēniem, kas vēlas studēt kādā no radošās pašizpausmes jomām, kam interesē digitālā kultūra, izglītība, māksla, mediju pedagoģija utt.):

·        padziļinātie kursi: angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, kultūra un māksla (vizuālā māksla);

·        specializētie kursi: mediju padagoģija*, publiskā uzstāšanās.

Visus šai programmā apgūstamos mācību priekšmetus un tiem paredzēto stundu skaitu skatīt: šeit

* Specializētie kursi izstrādāti, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti.

2) Reģistrējies vienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam (matemātikā un svešvalodā – angļu vai vācu) elektroniski no 27.05.2021. plkst. 9.00 līdz 4.06.2021. plkst. 9.00 (mainīts laiks sakarā ar testēšanas nodrošināšanas nepieciešamību) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē Pieteikums iestājpārbaudījumam (riga.lv). Vairāk: šeit un Informācija par iestājpārbaudījuma organizēšanu uzņemšanai 10. klasē (riga.lv). Ja ir jautājumi par iestājpārbaudījumu, iespēja sazināties pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

3) Veic Covid-19 testu iestādē, kurā kārtosi iestājpārbaudījumu.

Ja pieteicies iestājpārbaudījumu kārtot Iļģuciema vidusskolā, tad testu varēsi veikt otrdien, 8. jūnijā:

plkst. 10.00-10.30 skolēni, kuru uzvārds sākas ar burtu A – D;

plkst. 10.30-11.00 skolēni, kuru uzvārds sākas ar burtu E – O;

plkst. 11.00-11.30 skolēni, kuru uzvārds sākas ar burtu P – S;

plkst. 11.30-12.00 skolēni, kuru uzvārds sākas ar burtu Š – Ž.

*Testēšanas laikā skolēniem būs jānodod siekalu tests (skat. pamācību) un jāaizpilda Pieprasījuma veidlapa. Raitākai procesa norisei lūgums skolēnam uz testēšanu skolā 8.jūnijā ierasties jau ar aizpildītu Pieprasījuma veidlapu!! Testēšanas procesā skolēnam obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam. Aicinām ievērot visas epidemioloģiskās drošības prasības – maskas, distancēšanās!

**Gadījumā, ja skolēniem, kuri ir pieteikušies iestājpārbaudījumam, Covid-19 tests būs pozitīvs vai būs noteikts kontaktpersonas statuss, tad tikai šiem skolēniem, iesniedzot ārsta izziņu, būs iespēja iestājpārbaudījumu kārtot šā gada 30.jūnijā.

4) 10. jūnijā ierodies skolā, lai veiktu iestājpārbaudījumu:

  • Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošajiem jālieto mutes un deguna aizsegs (maska), kuru nodrošina skolēnu vecāki.
  • Iestājpārbaudījums tiks organizēts skolu telpās pa 10 skolēniem telpā. Iestājpārbaudījuma sākums 10.jūnijā plkst. 10.00, tā ilgums 3 astronomiskās stundas. Lai ierobežotu skolēnu drūzmēšanos pirms iestājpārbaudījuma, kā arī pēc tā izpildes, skolēni telpās tiks ielaisti no plkst. 9.30. Tiklīdz tiks nokomplektēta telpa ar 10 skolēniem, viņi varēs nekavējoties uzsākt iestājpārbaudījuma darba veikšanu, ievērojot kontroles laiku – 3 stundas. 
  • Iestājpārbaudījumā nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta pašizolācija, izolācija vai mājas karantīna, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
  • Skolēnam uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem:

1. Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) vai skolēna apliecība (skolēna karte);

2. Personīgie rakstāmpiederumi, lineāls;

3. Personīgie mutes un deguna aizsegi (maskas);

4. COVID-19 negatīvs testa rezultāts vai ģimenes ārsta izziņa par pārslimotu SARS-CoV-2 vīrusa infekciju.

Ienākot skolā, skolēnam būs jāreģistrējas (nepieciešama pildspalva), tiks pārbaudīta skolēna identitāte un testa rezultāts (lūdzu, to sagatavot pirms ieiešanas skolas telpās). Pēc identitātes un testa pārbaudes, skolēnam tiks norādīta telpa, kurā veikt pārbaudījumu. Sekojot norādījumiem skolēns dosies uz pārbaudījuma kārtošanas telpu. Telpā vadītāja norādītajā vietā noliks savas personiskās mantas (izņemot rakstampiederumus, lineālu) un lieki nekavējoties ieņems brīvu solu (uz kura būs novietota krāsaina A4 lapa).

5) 14. jūnijā no plkst. 14.00 sameklē savu rezultātu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē Izglītība (riga.lv) vai šeit.

6) Līdz 16. jūnija plkst. 23:59 aizpildi pieteikumu uz vienu no programmām (pieejams: šeit). Uzņemšana Iļģuciema vidusskolas 10. klasē 2021./2022. m.g. notiks iestājpārbaudījuma rezultātu kārtībā un atbilstoši uzņemšanas kārtībai.

7) 17.-18. jūnijā skolas mājaslapā meklē savu kodu, lai pārliecinātos, ka esi uzņemto skolēnu sarakstā.

8) Ja skolas publicētajā sarakstā atrodams skolēna kods, skolēna vecākam jāaizpilda iesniegums (pieejams: šeit), pievienojot apliecības par vispārejo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas. Ja ir elektroniskais paraksts, iesniegumu ar dokumentiem var nosūtīt elektroniski uz skolas e-pastu (icvs@riga.lv). Ja nē, tad dokumentus var atnest uz skolu darba dienās (no pirmdienas līdz ceturtdienai) plkst. 9.00-14.00.

Vairāk info par uzņemšanas kārtību Iļģuciema vidusskolas 10.-12. klasē meklē: šeit

Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem uzņemšanai Iļģuciema vidusskolas 10. klasē 2021./2022. mācību gadam būs pieejama pēc iestājpārbaudījumiem.

Tālrunis informācijai: 67469690, 67469190, 26633990.