Vēstuļu rakstīšana e-klasē


Attālinātās mācības ieviesušas daudz un dažādas korekcijas, tomēr mūsu skolas vērtības palikušas nemainīgas – atbildība, uzticība, radošums un tradīcijas. Mēs ticam, ka pats būtiskākais šai laikā ir nezaudēt sparu atbildīgi mācīties, būt uzticīgi klātesošam mācību procesā, un tai pašā laikā spēt nodalīt tradicionālo mācību laiku no radošas atpūtas.  

Cik ✅ Tev izdodas atzīmēt mūsu vertību čeklistā?