Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus 1. klasē 2022./23. mācību gadam

Skola piedāvā:

  • Peldētapmācību 2. klasē
  • Pagarinātās dienas grupu līdz plkst.18.00
  • Interešu izglītības pulciņus:

☼ tautiskās dejas;

☼ mūsdienu dejas;

☼ kori;

☼ vokālo ansambli;

☼ teātri;

☼ zīmēšanu un gleznošanu;

☼ skolas vēstures muzeja pulciņu;

☼ dabaszinību pulciņu;

☼ keramikas pulciņu;

☼ sporta pulciņus (florbols, basketbols u.c. sporta spēles, vispārējā fiziskā sagatavotība).

Skolā strādā:     Logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, medmāsa     

Skola organizē: vasaras nometnes.

Skolas adrese:  Dzirciema iela 109, Rīga

tālr. 67469690 (direktore),
tālr. 67469670 (direktores vietniece izglītības.jomā)

Lai pieteiktos skolai, līdzi jāņem: vecāku (aizbildņu) pase, bērna dzimšanas apliecība

Informācija:

Ievērojot personas datu aizsardzību, 2022./2023.mācību gada 1. klašu skolēnu saraksti netiks publiskoti. Ja esat nosūtījuši apstiprinājuma iesniegumu, varat būt droši, ka skolēns ir iekļauts sarakstos (tālrunis uzziņām – 67469127).

1. klašu vecāku sapulces un tikšanās ar klašu audzinātājiem parasti notiek augusta beigās.

Sekojiet informācijai skolas mājaslapā.